به منظور توسعه زمینه های همکاری مشترک و همه جانبه علمی و آموزشی ، تفاهم نامه همکاری فی مابین مجتمع فنی تهران-نمایندگی سمنان و سازمان نظام مهندسی استان سمنان منعقد گردید و از این پس مجتمع فنی تهران- نمایندگی سمنان تنها مجری برگزاری دوره های آموزشی فنی مهندسی، به ویژه دوره های آمادگی آزمون های نظام مهندسی در کل استان می باشد.