مجتمع فنی تهران با بیش از چهل سال سابقه فعالیت در زمینه های مختلف آموزشی،از اساتید،متخصصان،خبرگان جهت تدریس دعوت به همکاری می نماید